Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de klassieke hypotheken.

De kenmerken

  • Een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
  • U bent er zeker van dat de schuld vermindert.
  • De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek lost u maandelijks een bedrag af. U bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van uw lening zullen u maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Uw schuld neemt immers af en dus hoeft u ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook uw fiscale voordeel steeds kleiner wordt.