Woonlasten verzekering

Arbeidsongeschiktheid en uw huis

Bij het kiezen van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen neemt het huis een bijzondere positie in. Uw huis is over het algemeen immers het meest kostbare bezit, maar ook de grootste uitgavenpost. Bovendien is een gedwongen verkoop van het huis geen prettig vooruitzicht.

In het huis kunnen blijven wonen

De kans is groot dat u in uw huidige huis wilt blijven wonen, als u of uw partner onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. Wilt u toch verhuizen? Dan moet dat volledig u eigen keuze zijn en niet vanwege een gedwongen verkoop omdat u de woonlasten niet meer kunt opbrengen.

Woonlastenverzekering

De hypotheeklasten vormen een maandelijks terugkerende forse uitgave. Met een woonlastenverzekering kunt u (een deel van) de woonlasten opvangen als u arbeidsongeschikt zou worden. Bij een woonlastenverzekering heeft u de keuze uit een vaste uitkering of een uitkering ter waarde van een bepaald percentage van de hypotheeklasten. Natuurlijk kunt u ook kiezen uit verschillende looptijden voor deze verzekering.

Premie of koopsom

Sluit u een woonlastenverzekering af, dan heeft u keuze uit een maandelijkse of jaarlijkse premie of uit een koopsom. Bij een koopsom betaalt u alle premies ineens voor de gehele looptijd, maar wel met een aantrekkelijke korting. Het is ook mogelijk om de koopsom mee te financieren in de hypotheek.