Overbruggingskrediet

Het is niet altijd mogelijk om de datum van de aankoop van een nieuw huis precies af te stemmen op de verkoop van het oude huis. Koopt u een ander huis voordat het oude is verkocht, dan kan er een financieringsprobleem ontstaan. Zeker als de overwaarde uit het oude huis nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning. U kunt dit probleem oplossen met een overbruggingskrediet.

Verkoopopbrengst van de huidige woning

Het overbruggingskrediet zorgt ervoor dat u uw nieuwe huis gewoon kunt betalen. Meteen na de verkoop van het oude huis wordt het overbruggingskrediet afgelost. U betaalt natuurlijk wel gewoon rente over deze extra financiering en in veel gevallen ook nog extra kosten zoals afsluitprovisie en notariskosten.