Nationale Hypotheek Garantie

Eén van de speerpunten van het Nederlandse overheidsbeleid is altijd de stimulering van het eigenwoningbezit geweest. De Nationale Hypotheek Garantie is daarvoor een belangrijk instrument. Heeft u een hypotheek met NHG dan krijgt u een flinke korting op de hypotheekrente. Deze korting kan wel oplopen tot 0,90%.

Wat is NHG?

Achter de Nationale Hypotheek Garantie staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de hypotheekverstrekker. Stel u voor dat u door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding, niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Dan zult u het huis moeten verkopen. Mocht de verkoopopbrengst niet voldoende zijn om de hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt het Waarborgfonds het verschil aan de hypotheekverstrekker.

Voordelen

Het is duidelijk dat de hypotheekverstrekkers bij NHG geen risico’s meer lopen. Daarom geven zij bij een hypotheek met NHG een rentekorting tot 0,90%. Dat scheelt per jaar al snel enkele honderden euro’s. Heeft u een hypotheek met NHG, dan kunt u er zeker van zijn dat deze lening budgettair absoluut verantwoord is. De normen voor de NHG worden namelijk samen met het NIBUD (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) opgesteld. Ten slotte zal het Waarborgfonds u de restantschuld kwijtschelden, als u naar hun oordeel geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop.

Woonlastenfaciliteit

De NHG biedt nog een extra waarborg: de zogenaamde woonlastenfaciliteit. Dat is een borgstelling voor een aanvullende lening. Hiermee kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden doorbetaald. Huishoudens met betalingsproblemen krijgen op deze manier meer tijd om te voorkomen dat hun huis gedwongen moet worden verkocht. U komt voor deze woonlastenfaciliteit in aanmerking als je een hypotheek met NHG hebt.

Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie

Indien u in aanmerking wilt komen voor NHG, dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het hypotheekbedrag waarvoor u NHG wilt aanvragen niet boven een bepaalde “kostengrens” komen. De kostengrens is het totaal van de koopsom plus de bijkomende kosten. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de kostengrens €355.000,-.

Vraagt u NHG aan voor een hypotheek die u gaat gebruiken om uw woning te verbouwen of te verbeteren, dan mag de restschuld van uw oude hypotheek, kwaliteitsverbetering en kosten van uw nieuwe hypotheek niet boven €355.000,- uitkomen.

Andere mogelijkheden

Het is ook mogelijk om NHG aan te vragen voor een tweede hypotheek in verband met de uitkoop van een partner bij het verbreken van de relatie. Ook voor de financiering van de aan- of afkoop van oorspronkelijk in erfpacht uitgegeven grond, kunt u NHG aanvragen.

Kosten Nationale Hypotheek Garantie

Voor de NHG betaalt u eenmalig een bedrag aan het Waarborgfonds, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze bedraagt 0,60% van het geleende bedrag. Deze provisie is fiscaal aftrekbaar. Omdat u voor een hypotheek met NHG een lagere rente hoeft te betalen, heeft u het bedrag meestal in een jaar terugverdiend.

Nationale Hypotheekgarantie